Par pilsētu

Babītes novads

Babītes novads

Cenas tīreļa purva laipa un skatu tornis. Purvs sācis veidoties apmēram pirms 5000 gadu. Tas ir samērā klajš augstais purvs ar izteiktu ezeriņu - lāmu kompleksu vidusdaļā un ziemeļu malā. Cenas tīrelis tiek uzskatīts par nozīmīgu nakšņošanas vietu sējas un baltpieres zosīm rudens migrācijas laikā. Tajā ir sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas. Pieci no 25 tīrelī sastopamiem biotopiem ir Eiropas nozīmes biotopi, kas kopumā aizņem 95% no purva teritorijas. 2007. gadā tika atklāta purva laipa (5 km), pa kuru ejot iespējams nonākt viskrāšņākajās purva vietās. 

Adrese: Babītes pagasts, Babītes novads
Mājaslapa: www.daba.gov.lv
GPS koordinātes: 56.86061, 23.849258

Pastaigu taka un dzirnavezers dabas parkā "Beberbeķi". 302 ha lielais Beberbeķu dabas parks dibināts 1977. gadā. Parka centrālo daļu aizņem ar silu un mētrāju apaugušas kāpas, bet tā dienvidrietumu daļā ir Beberbeķu dzirnavezers. Dzirnavezera platība ir 10,3 ha, vidējais dziļums 1,7 m, bet lielākais dziļums 3,5 m. Parka austrumdaļā atrodas mākslīga ūdenskrātuve. Beberbeķu dabas parks atrodas Pierīgas zaļajā zonā un ir iecienīta atpūtas un pastaigu vieta dažādos gadalaikos.

Adrese: Babītes pagasts, Babītes novads
Mājaslapa: www.daba.gov.lv
GPS koordinātes: 56.938607, 23.928909

Piņķu Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca (vēst. nosaukums Piņķu Sv. Nikolaja baznīca) celta 1874. gadā. Baznīca ir ievērojama ar to, ka 1916. gada 19. jūlijā jeb 1. augustā (pēc jaunā kalendāra), 5. latviešu strēlnieku bataljons ceļā uz frontes Smārdes iecirkni, kur gatavojās ievērojams krievu armijas uzbrukums, viesojās Piņķu muižā, un pulkvedis Jukums Vācietis baznīcā noturēja savu slaveno sprediķi, kuru vēlāk poēmā "Mūžības skartie" apdziedāja slavenais latviešu dzejnieks Aleksandrs Čaks. 2014. gada 23. maijā baznīcā tika svinīgi atklāta vēsturiska plāksne, kas beidzot atrasta, atkal ir nonākusi savā oriģinālajā vietā, kur to 1939. gadā atklāja Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis un Kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis ar Baloža brigādes karavīriem. Plāksne ir kā pateicības zīme par pēdējo Rīgas atgūšanas cīņu Latvijas atbrīvošanas karā 1919. gada maijā un vēstī, ka Dievnamam dots jauns nosaukums "Sv. Jāņa baznīca". Pie baznīcas uzstādīts piemiņas akmens, kas liecina par pagātnes notikumiem. 

Adrese: Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads
Tālrunis: 67934050
E-pasts: pinkudraudze@gmail.com
Mājaslapa: www.pinkudraudze.lv
GPS koordinātes: 56.945044, 23.920176

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" nodibināta 1980. gada 1. jūlijā. Audzētava izveidota priežu mežā Babītes pagastā 11.8 ha platībā. Pašreiz tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijā. Apmeklētājiem audzētava atvērta stādu pārdošanas laikā aprīlī, maijā, septembrī un oktobrī, kā arī rododendru ziedēšanas laikā (aptuveni no maija vidus līdz jūnija vidum). 

Adrese: "Rododendri", Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads
Tālrunis: 67913107
E-pasts: rodod@lanet.lv
Mājaslapa: www.rododendri.lu.lv
GPS koordinātes: 56.965614, 23.948307

Salas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca celta laika posmā no 1869. līdz 1870. gadam. Dievnamā atrodas 1871. gadā darināta J. Dēringa altārglezna "Jēzus pie krusta".
Adrese: Salas pagasts, Babītes novads
Tālrunis: 29132103, 67951620
E-pasts: info@salasdraudze.lv
Mājaslapa: www.salasdraudze.lv
GPS koordinātes: 56.936874, 23.705621