Laika ziņas

Laika ziņas Jūrmala

Šobrīd
Apmācies
+2°C
Apmācies
  • 1,4 m/s DDA1,4 m/s DDA
  • 1012 mm Hg
  • 96 % mitr.
  • 0 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Piektdien
24.11
4..+6
Apmācies
Sestdien
25.11
4..+6
Iespējams lietus
Svētdien
26.11
1..+6
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Apmācies Nakts Apmācies 1009
mm Hg

6,7 m/s
D
94% -1°
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 1011
mm Hg

5,3 m/s
D
97%
Apmācies Diena Apmācies 1012
mm Hg

4,4 m/s
D
99%
Pārsvarā apmācies Vakars Pārsvarā apmācies 1010
mm Hg

5,3 m/s
DDA
100%