Jūrmalā paaugstina pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu

Jurmala24.lv
Jurmala24.lv

Piešķirot līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta, no šī gada 1. septembra visi pedagogi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, saņems atalgojumu 680 eiro, pilsētas informācijas portāls Jurmala24.lv uzzināja Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Lai īstenotu valstī noteikto jauno pedagogu atalgojuma modeli, šāds lēmums ceturtdien, 25. augustā, tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas sēdē.

Jau šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldība pēc savas iniciatīvas piemaksā 71,00 eiro pirmsskolas izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogiem, un par vienu likmi līdz šim atalgojums bija 491,00 eiro. Turpmāk, no 1. septembra, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums būs 680 eiro, turklāt pedagogu likmes un amata vietas netiks samazinātas.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algām no šāgada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdz gada beigām papildus būs nepieciešams 200,1 tūkstotis eiro, nākamajā gadā – 686,1 tūkstotis eiro. 

"Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestādēs strādā gandrīz 700 pedagogu un vairāk nekā 300 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu," skaidro Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. "Domājot par izglītības kvalitāti un skolotāja misiju, mums ir svarīgi, lai pedagogs savā darba vietā jūtas drošs un novērtēts, tādēļ līdztekus valsts piešķirtajām mērķdotācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu saviem pedagogiem darba algām, lai tādējādi viņus motivētu atbildīgajā skolotāja darbā."

No 1.septembra, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu,  mēneša darba algas likme tiks palielināta arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, līdz ar to iestāžu vadītāju atalgojums būs nedaudz augstāks, nekā valstī noteiktais. Nosakot pašvaldības līdzfinansējumu izglītības iestāžu vadītāju darba atalgojumam, vērā tika ņemts izglītojamo skaits iestādē. 

Izglītojamo pagarinātās dienas grupas nodrošināšanai līdzšinējā apmērā no šāgada pašvaldības budžeta papildus būs nepieciešams 58,1 tūkstotis eiro. 

Kopumā izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielināšanai un valstī noteiktā pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā šogad līdz gada beigām papildus nepieciešami 292,5 tūkstoši eiro,  2017.gadā – 1 miljons eiro.