Jūrmalas pašvaldība izcilākajiem skolēniem piešķir naudas balvas

Publicitātes foto
Publicitātes foto

3.jūnijā Jūrmalas pilsētas dome svinīgi apbalvoja 139 Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnus par izciliem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un zinātniski pētnieciskos konkursos valsts un starptautiskā mērogā, piešķirot naudas balvas.

Kā pilsētas informācijas portālu Jurmala24.lv informēja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Krastiņa, naudas balvas par izciliem sasniegumiem piešķirtas 139 skolēniem, kas pārstāvēja 17 Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes gan eksakto mācību priekšmetu olimpiādēs kā matemātika, vēsture, bioloģija, gan humanitāro kā latviešu un krievu valoda. Pateicība izteikta 31 pedagogam, kas sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem.

"Esmu lepns un vienlaikus gandarīts, ka Jūrmalā ir tik liels skaits intelektuāli, talantīgi un zinātkāri skolēni un profesionāli pedagogi, kas vienlaikus izglītojot palīdz audzināt izcilus prātus. Paveiktais darbs un uzcītība ir stabils un nezūdošs nākotnes attīstības garants. Naudas balva būs papildus stimuls tālākai izaugsmei un vienlaikus personīgam gandarījumam par paveikto darbu", saka Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.

Naudas balvas piešķirtas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 7.–12.klašu skolēniem, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējumu mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm, par 1., 2. vai 3.vietu valsts vai starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skolēnu zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī par sasniegumiem Valsts izglītības satura centra noteiktajās mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajā skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem naudas balvas piešķirtas par izciliem sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē.

Par mācību sasniegumiem 7.–9.klašu skolēni, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm, saņēma naudas balvu 100 eiro apmērā, 10.–12.klašu skolēni – 150 eiro. Par 1., 2. vai 3.vietu valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā valsts mērogā I pakāpei saņēma balvu 250 eiro, II pakāpei – 200 un III pakāpei – 100 eiro.

Par 1., 2. vai 3.vietu valsts mēroga atklātajos mācību priekšmetu konkursos par I pakāpi piešķirta naudas balva 150 eiro, par II pakāpi – 100 eiro, par III – 70 eiro. Par izvirzīšanu dalībai un par sasniegumiem Valsts izglītības satura centra noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs vai starptautiskajā zinātniski pētnieciskajā konferencē naudas balva ir 150 eiro. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikumu ir 100 eiro.

Izglītojamo sarakstu un piešķirto naudas balvu apmēru Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikums Nr.3 "Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem". Izvērtējot skolēnu sasniegumus mācību gada laikā, pretendentus naudas balvas piešķiršanai izvirza izglītības iestādes. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija.