Jūrmalas Valsts ģimnāzija aicina apgūt tūrisma menedžmentu

Foto: Ojārs Martinsons
Foto: Ojārs Martinsons

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 2016./2017.mācību gadā 10.klašu audzēkņiem pirmo gadu piedāvā apgūt profesionāli orientēta virziena programmu – tūrisma menedžmentu, vēsta portāls Jurmala.lv.

 

Jūrmalas kūrortpilsēta, kas ik gadu uzņem 150–180 tūkstošus viesu, ir lieliska vieta, kur apgūt gan teorētiskās zināšanas tūrisma vadībā, gan gūt praktisku pieredzi, pielietot svešvalodu zināšanas un komunikācijas prasmes.

Tūrisma izglītības programmas apguve nodrošinās šo prasmju un iemaņu attīstīšanu. Papildus tiem mācību priekšmetiem, kas tiek apgūti arī citās vidējās izglītības programmās,  tūrisma izglītības programma piedāvā ne tikai trīs svešvalodu apguvi, bet arī tādus mācību priekšmetus kā tūrisma menedžments, komerczinības un pasākumu organizācija.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija ir sevi apliecinājusi ne tikai Jūrmalas pilsētas, bet arī valsts mērogā – audzēkņu centralizēto eksāmenu vidējais rezultāts ir 63,4%, tas ir daudz augstāks nekā vidēji valstī (49,9%). Skolas audzēkņi 2015./2016.mācību gadā ieguvuši sešas godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un četras valsts skolēnu zinātniski pētnieciskajos lasījumos, līdz ar to Jūrmalas Valsts ģimnāzija ir ierindojusies valsts labāko skolu reitingā 15.vietā.  Jūrmalas Valsts ģimnāzijā var iegūt labu izglītību, šeit ir nodrošināti apstākļi katra skolēna personīgajai izaugsmei.

Jaunajā mācību gadā Jūrmalas Valsts ģimnāzija īstenos trīs vispārējās vidējās izglītības programmas.

Tūrisma menedžmentu varēs apgūt Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas telpās (Aizputes ielā 1a Jūrmalā). Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un mūsdienīgu mācību procesu, skolēniem būs iespēja izmantot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas mācību telpas un laboratorijas Raiņa ielā 55 Kauguros.

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā skolēni padziļināti apgūs eksaktos mācību priekšmetus, iegūs iemaņas praktiskās laboratorijas darbu un tehniskās grafikas izstrādē, kā arī zinātniski pētnieciskā darba izstrādes prasmes.

Vispārizglītojoša virziena programmā skolēni apgūs ne tikai tradicionālos mācību priekšmetus, bet arī psiholoģiju, kulturoloģiju, kā arī padziļināti apgūs informātiku. Tas absolventiem nodrošinās plašas turpmākās izglītības iespējas visdažādākajās zinātņu nozarēs.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija izsludina papildu uzņemšanu izglītības programmu 10.klasēs. Dokumentu iesniegšana – līdz 17.augustam plkst.16.00 Jūrmalas Valsts ģimnāzijā  Raiņa ielā 55. Iestājpārbaudījums – kombinēta testa (angļu valoda, matemātika, latviešu valoda) veidā 18.augustā plkst.10.00.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas uzņemšanas noteikumi 10.klasēm 2016./2017.mācību gadam pieejami tīmekļa vietnē http://jvg.lv sadaļā "Uzņemšana". Plašāku informāciju var saņemt, piezvanot uz tālruni 67735842, 26171152.