Kučinskis uzdod vienoties par veicamajiem darbiem jūras un liedaga teritorijas reģistrēšanai un aktualizēšanai

Rīga, 12.febr., LETA. Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) uzdevis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) par veicamajiem darbiem un to izpildes termiņu, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā varētu reģistrēt un aktualizēt informāciju par jūras piekrastes joslu gadījumos, kad jūra "nograuž" teritoriju līdz privātīpašuma robežai, aģentūru LETA informē LPS pārstāve Gunta Klismeta.

Kā aģentūrai LETA paskaidroja LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere šie noteikumi nepieciešami, lai izskaustu situācijas, kad jūras "nograuztā", valstij piederošā teritorija nonāk privātīpašnieku rokās. Proti, jūras piekraste līdz jūras bangu augstākajam punktam pieder valstij, taču krasts nereti atkāpjas "nograužot" milzu sauszemes teritorijas un nokļūstot līdz privātīpašnieku zemei.

"Šobrīd šādās situācijās, ja jūras mala nonāk līdz privātīpašumam - tā arī nonāk privātīpašuma pārziņā, taču tā nedrīkstētu būt, jo Civillikums nosaka, ka jūras piekraste ir valsts īpašums," skaidroja Šķiltere.

Proti, gadījumos, kad jūra "apēd" privātīpašuma teritoriju - šīs platības īpašniekam vienkārši ir zudušas, taču pagaidām nav sakārtota sistēma - kā šīs situācijas atrisināt un likumiski noteikt robežu, kur sākas valsts zeme.

LPS aicināja valdību ilgāk nevilcināties un jau līdz šī gada septembrim izstrādāt kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiks aktualizētas valstij piederošā jūras liedaga robežas gadījumos, kad jūras augstākās bangas ir noskalojušas krasta līniju.

Šāda prasība tika ietverta LPS atzinumā par grozījumiem "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kas šodien tika skatīti Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdē.

LPS skaidro, ka Saeima, pieņemot Zemes pārvaldības likumu, uzdeva valdībai šādus noteikumus izdot līdz 2016.gada 31.decembrim, bet tas joprojām nav izdarīts.

Jūra dažādu faktoru ietekmē ir noskalojusi un turpinās noskalot krastus un Civillikums Latvijā nosaka: "Jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas". LPS skaidro, ka šī norma izstrādāta, lai nepieļautu ne liedaga, ne pašas jūras nonākšanu privātā īpašumā. "Savukārt Tieslietu ministrijas (TM) un Valsts zemes dienesta (VZD) līdzšinējā rīcība jautājuma risināšanā rada bažas par vēlmi ignorēt likumu, jo Kadastra kartē vairāku privātu īpašumu robežās atrodas ne tikai liedags, bet pat jūra," norāda Klismeta.

Šodienas MKK sēdē TM pārstāvji esot norādījuši, ka it kā Civillikuma normu par valsts īpašuma tiesībām uz jūras malu ierobežojot Zemes pārvaldības likuma normas. "Bažas rada arī ministrijas pārstāves teiktais, ka atsevišķās vietās gan jūra, gan liedags vairs neesot valsts īpašumā," pauž Klismeta.

LPS kategoriski nepiekrīt TM argumentācijai, jo piesauktais Zemes pārvaldības likuma 15.pants nenosaka īpašuma tiesības, bet nosaka tikai jūras piekrastes joslas pārvaldību, sadalot atbildību jūras malas apsaimniekošanā starp ministrijām un pašvaldībām. "Pienākumu sadale nemaina būtību - jūras mala pieder valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas," saka LPS pārstāve.

Ņemot vērā, ka piekrastes erozijas procesi turpināsies, ir svarīgi regulāri aktualizēt valsts īpašumā esošo teritoriju, nepieļaujot ne teritoriālo jūras ūdeņu, ne daļas liedaga nonākšanu atsevišķu privātu personu īpašumā, kas apdraud brīvu piekļuvi jūrai jebkuram Latvijas iedzīvotājam. LPS pauž, ka, ja gadījumā, ja tiks pieļauta iespējamība teritoriālos jūras ūdeņus "interpretēt" kā privātīpašumu, tad šobrīd uzmanības lokā esošā problēma ar "kuģi-māju" salīdzinājumā ar šādas rīcības sekām šķitīs pavisam maznozīmīga.

Kā ziņots, kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu grozījumu projekts, ko pirmdien atbalstīja MKK paredz, ka turpmāk, iespējams, iedzīvotājiem nebūs nepieciešamības doties uz Valsts zemes dienestu, lai dzēstu neaktuālus datus vai iesniegtu dokumentus par būves dzēšanu.

Grozījumi arī paredz nodalīt iekšzemes publiskos ūdeņus no jūras piekrastes sauszemes daļas, kas saskaņā ar Civillikumu arī ir publiskie ūdeņi. Kadastra kartē tiks izveidota jauna kadastra grupa, kurā tiks reģistrēta viena zemes vienība. Šī vienība tiks iekļauta viena nekustamā īpašuma sastāvā atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Kadastra kartē kartē minēto zemes vienību robežas starp pašvaldībām tiks izveidotas tā, lai novilktā līnija starp kadastrālajām teritorijām veidotu vienādu leņķi, tādējādi katras pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām, kas atbilst jūras piekrastes ūdeņu statusam, tiktu nodrošināta pēc iespējas līdzvērtīga zemes vienības platība un robežas.