Saeima konceptuāli atbalsta Bulduru Dārzkopības vidusskolas nodošanu LLU

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com

Saeima ceturtdien, 22.septembrī, konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas paredz ar 2017.gada 1.janvāri Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) nodot valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola".

Daudzu gadu garumā vidusskolas darbībā ir izveidojušās problēmas, uz kurām savā revīzijas ziņojumā norādīja arī Valsts kontrole. Vidusskolā ir veikts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kā valsts kapitāla daļu turētājas audits, savukārt pakalpojumu rentabilitātes izvērtējumu un 2012.-2013.gada finanšu rezultātu analīzi veikuši neatkarīgi eksperti. Ir definēti konkrēti soļi, lai nodrošinātu iespēju vecākajai dārzkopības izglītības iestādei Latvijā turpināt darbību, teikts likumprojekta anotācijā.

Lai stabilizētu vidusskolas finanšu situāciju, īstenots apjomīgs katlumājas rekonstrukcijas projekts, ieguldot tajā gandrīz vienu miljonu eiro, novecojušās iekārtas aizstājot ar energoefektīvākām un samazinot izmaksas. Rekonstruēta mācību procesam nepieciešamā siltumnīca, piešķirti līdzekļi saistību segšanai. Visas līdz šim rosinātās tiesvedības skolas īpašumu jautājumos ir beigušās par labu valstij.

IZM 2014.gada beigās veica izmaiņas kapitālsabiedrības valdē, pārtraucot līgumiskās attiecības ar ilggadējo valdes locekli Aivaru Griķi un jaunajai valdei uzdodot novērst zaudējumus infrastruktūrai un tālāku materiālo zaudējumu palielināšanos. Veicot šīs un citas finanšu optimizācijas darbības, 2016.gada 1.janvārī vidusskolai nebija parādsaistību pret kreditoriem. Otrs uzdevums, kuru no IZM saņēma jaunā valde, bija vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrāde sadarbībā ar nozaru organizācijām un ekspertiem.

IZM uzskata, ka pašreizējā statusā kā valsts kapitālsabiedrība vidusskola pastāvēt nevarēs. Šis viedoklis, to izskatot Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdē, tika konceptuāli atbalstīts, piekrītot vidusskolas pārveidei par IZM padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi.

Tomēr vienlaikus uzsvērts, ka vidusskola kā izglītības iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt dārzkopības profesionālās izglītības programmu īstenošanu Latvijā, ir jāsaglabā un jāattīsta par kvalitatīvas, nozarei nepieciešamas izglītības ieguves vieta.

Ņemot vērā minēto un turpinot risināt jautājumu par turpmāku efektīvāku vidusskolas pārvaldīšanas un darbības modeli, racionāli izmantojot vidusskolas izglītības un materiāltehnisko resursu, kā arī iesaistot diskusijā par minēto jautājumu Latvijas Universitāti un LLU, tika rasts jauns risinājums vidusskolas turpmākās attīstības modelim.

IZM ieskatā vidusskolas ilgtspējīga attīstība nākotnē ir saistāma ar augstāko izglītību un zinātni, paredzot nodot vidusskolu LLU.

Sinerģija ar LLU programmu pēctecībā ir labākā iespēja vidusskolas ilgtspējīgai attīstībai, paredzot mācību programmu savietojamību, prakses iespējas, sadarbību ar augstskolu zinātniskajiem institūtiem, un tas ir priekšnosacījums, veidojot izglītības iestādi, kura sniegs modernu un darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālo izglītību nozarē.

LLU Senāts konceptuāli atbalstījis vidusskolas kapitāla daļu pārņemšanu.

Nododot LLU valstij piederošās vidusskolas kapitāla daļas, nav paredzēts veikt kādas izmaiņas attiecībā uz pašlaik vidusskolas īpašumā esošās kustamās un nekustamās mantas piederību, tas ir, vidusskola kā juridiska persona tiks nodota LLU tādā sastāvā, kādā tā ir patlaban, ar visu tai piederošo kustamo un nekustamo mantu un uzņemtajām saistībām, kas nebūs izpildītas līdz 2017.gada 1.janvārim.