Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri noslēgs gadu

Jurmala24.lv
Jurmala24.lv

28.-29.decembrī gada nogales pasākumā Vidzemē pulcēsies pieredzes bagātie Gaujas Nacionālā parka reindžeri un tikko darboties sākušie Ķemeru Nacionālā parka Jaunie reindžeri.

Kā pilsētas informācijas portālu Jurmala24.lv informēja Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Inese Pabērza, pasākums plānots kā atskats uz aizvadīto gadu un vienlaikus jauno dalībnieku uzņemšana un pirmā nodarbība ziemas periodā.

Jaunie reindžeri dosies izzinošā pārgājienā pa Kvēpenes dabas taku, kā arī apgūs teorētiskās zināšanas par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā un praktiski iepazīs dabas daudzveidību un dzīvnieku pasauli Līgatnes dabas takās, izzinās norises dabā ziemas periodā, kā arī tiksies ar vides inspektoriem.

Jauno reindžeru kustībā darbojas aktīvi jaunieši – jaunie dabas pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dabas pasaules likumsakarības un vēro ikdienišķos dabas norises. Šajā organizācijā ir iespēja interesantā veidā parādīt jauniešiem, ka dabas un kultūras vērtību aizsardzība un ilgtspējīga attīstība ir nozīmīga un attiecas uz ikvienu. Jauniem reindžeriem domāto pasākumu mērķis ir veicināt interesi un atbildības sajūtu pret dabas vērtībām. Arī jaunieši atzīst, ka šādi pasākumi ir laba iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku, piedzīvot daudz jauna, praktiski mācīties dabā un ieinteresēt arī savus vienaudžus par dabas vērtībām.

Eiropā šīs kustības pirmsākumi meklējami Europark federācijā (Europarc Federation), kas apvieno aizsargājamās teritorijas visā Eiropā. Latvijā Jauno reindžeru aizsākās Gaujas Nacionālajā parkā 2004.gadā, pašlaik aizsākto turpina Dabas aizsardzības pārvalde. Savukārt no šā gada rudens pakāpeniski tiek veidota Jauno reindžeru kustība arī Ķemeru Nacionālajā parkā.