Notikusi netradicionālā siena talka purvā

Pagājušajā nedēļā, 27.augustā, Ķemeru Nacionālajā parkā norisinājās jau trešā siena talka visai netradicionālā vietā – zāļu purvā Kaņiera putnu torņa un niedrāju laipas apkārtnē.

Kā pilsētas informācijas portālu Jurmala24.lv informēja Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas pārstāvji, nopļauto zāli, krūmus un atvases ciņainajā zāļu purvā vāca divdesmit pieci lieli un mazi talcinieki. Īpašs prieks, ka talkā kuplā skaitā piedalījās arī vietējie iedzīvotāji, kuriem pēc pusdienām bija iespēja sarunā ar botāniķi Agnesi Priedi vairāk uzzināt par dzīvesvietas tuvumā esošajām īpašajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā. Savukārt jaunākie talcinieki kopā ar floristi Initu Šteinbergu veidoja lielākus un mazākus vides objektus – gājputnus simbolizējošas dzērves, kuras tika novietotas zāļu purvā pa ceļam uz Kaņiera putnu torni.

Šobrīd kaļķaini zāļu purvi Latvijā ir reti un kopumā valstī aizņem tikai nedaudz vairāk par 1000 ha. Lielākās platības saglabājušās Rietumlatvijā un Kurzemes piekrastē, tai skaitā arī Kaņiera krastos. Tie ir mājvieta daudzām retām un krāšņām augu sugām – tieši šādās vietās sastopama vislielākā orhideju daudzveidība, bet pavasaros kaļķainajos zāļu purvos zied bezdelīgactiņas. Kaņiera apkārtnē neparasti lielā skaitā sastopami arī kadiķi – šeit ir viena no lielākajām un krāšņākajām to audzēm Latvijā. Gan pēc izskata, gan izmantošanas zāļu purvs mazliet līdzinās zālājam – gan senos laikos, gan arī mūsdienās tas izmantots gan lopu ganīšanai, gan arī pļaušanai. Tā kā lopi Kaņiera apkārtnē vairs netiek ganīti, vienīgā iespēja ir pļaušana un nopļautās zāles savākšana.

Organizatori saka vislielāko paldies visiem talkas dalībniekiem un cer uz tikšanos nākamgad, vēl kuplākā pulkā!

Pasākumu rīkoja Ķemeru Nacionālā parka fonds Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Dabas izglītības centra "Meža māja" darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai" ietvaros, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.