SIA Niedrāji MR – tavs uzticamais sadarbības partneris mežizstrādē

Ja tavā īpašumā atrodas mežs, atceries, ka tev ir pienākums pārzināt meža likumus un normatīvos aktus! 

Meža īpašniekiem ir ne tikai tiesības izcirst un pārdot savu īpašumu, saņemot par to naudu, bet arī pienākums izņemt apliecinājumu mežniecībā par koku ciršanu vai citām darbībām mežā, maksāt nekustamā īpašuma nodokli, kā arī līdz katra gada 1. februārim iesniegt mežsaimniecībā pārskatu par iepriekšējā gadā meža zemē notikušajām izmaiņām – meža atjaunošanu, mežizstrādi, jaunaudžu kopšanu u.c. ar meža kopšanu un atjaunošanu saistītajām darbībām. Pienākums pārzināt visas ar mežu saistīto normatīvo aktu prasības, ir viens no iemesliem, kādēļ mežu īpašnieki izvēlas pārdot savu īpašumu. 


Ja meža īpašnieks ir nolēmis pārdot mežu, ir jāsaprot, ka meža vērtība ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem – meža lieluma, vecuma, koksnes apjoma un sortimenta, augšanas apstākļiem, attāluma līdz izvešanas ceļam un krautuvei. Ja tu neesi zinošs mežizstrādē un normatīvajos aktos, kas regulē meža pirkšanu un pārdošanu, visprātīgākais risinājums būtu uzticēt visu dokumentu sakārtošanu mežsaimniecības jomas speciālistam, kurš parūpēsies par to, lai visi dokumenti tiktu noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī palīdzēs sakārtot visas formalitātes, kas ir nepieciešamas darījuma noslēgšanai – meža novērtēšanu un uzmērīšanu, meža mantošanu vai dalīšanu, apgrūtinājumu dzēšanu vai izpirkšanu, īpašumtiesību nostiprināšanu vai atjaunošanu zemesgrāmatā.


Pirms pārdod mežu, izvēlies uzticamu sadarbības partneri! Šobrīd mežizstrādes nozarē ir ļoti daudz uzņēmumu, tādēļ ir svarīgi rūpīgi izvērtēt uzņēmumu, tā pieredzi, materiāltehnisko bāzi, darbinieku profesionalitāti un reputāciju, pirms pieņem lēmumu pārdot mežu vai cirsmu uz celma. SIA Niedrāji MR ir uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, kas nodarbojas ar mežu un meža īpašumu pirkšanu un mežizstrādi. Ja vēlies atrast uzticamu un pieredzējušu sadarbības partneri, kas veiks meža novērtēšanu dienas laikā, piedāvās visizdevīgāko cenu un veiks tūlītēju apmaksu cirsmu pirkuma līguma parakstīšanas dienā, tad SIA Niedrāji MR ir tavs uzticamais sadarbības partneris mežizstrādē. SIA Niedrāji MR iepērk visa veida īpašumus no fiziskām un juridiskām personām ar zemi, daļēji vai pilnībā izstrādātu mežu visā Latvijas teritorijā, nodrošinot augstas kvalitātes un videi draudzīgu mežizstrādi, ievērojot visas Latvijas Republikā noteiktās normatīvo aktu prasības. 

https://www.niedraji.lv/mezaipasumi

 

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu